Oca 13, 2015
2687 Views
0 0

KÜÇÜK PRENS ÜZERİNE İNCELEMELER / HUKUK

Written by

Küçük Prens’in ele aldığım beş ve yedinci bölümlerinde yazar, her yanı saran Boabap ağaçlarından söz etmektedir. Burada “Boabap Felaketi” dediği şey; tüm sosyal yaşam düzenini yok eden hukuksuzluktur…

tumblr_inline_n0d1dbRBvS1rouvjv

Küçük Prens’in ele aldığım beş ve yedinci bölümlerinde yazar, her yanı saran Boabap ağaçlarından söz etmektedir. Burada “Boabap Felaketi” dediği şey; tüm sosyal yaşam düzenini yok eden hukuksuzluktur.

Bir toplumda/toplulukta hukuksuzluk, önü alınmadığı, küçük görülüp göz ardı edildiği takdirde zamanla her yeri saran bir olgu halini alır. Hukuksuzluğun geldiği son noktada ise onu yaratan kimselerin ve yönetimin de onun gazabına uğrayarak yok olduğunu görürüz.

Yazar Boabap Felaketi ile mücadelede fil sürünü kullanabileceğini ancak fillerin bir tek Boabap ağacını bile yiyip bitiremeyeceklerini söylemektedir. Küçük Prens’in isteği ise yalnızca bir koyundur. Amacı Boabap ağaçlarını henüz daha filizken yok etmektir. Küçük Prens Boabap ağaçlarının yanında bir de fil sürüsünün gezegenin her yerini kaplayacağını ve yaşam alanı bırakmayacağını söylemektedir.

Burada, evrensel hukuk kurallarının doğru ve yerinde uygulanmasının, büyük yasa dışı olayların henüz olmadan ya da filizlendikleri anda yok edilmesinde ne kadar etkili olduğu anlatılmaktadır. Koyun metaforu, kanunları ve uygulayıcı kurumları ifade etmektedir. Filler ise önü alınmamış, göz yumulmuş ve sonunda bir felakete dönüşmüş hukuksuzluğun, despotik ve antidemokratik yöntemler ile yok edilmeye çalışılmasını temsil etmektedir.

Demokrasi ve hukuk bir arada ve birey hakları temelinde uyumla sürdürülmelidir. Bu hayati derecede önemlidir, yoksa tarih öncesinden bu yana tüm yönetim biçimlerinin kendilerince hukuk kuralları ve uygulama yöntemleri vardı. Yani demokrasi yokken de hukuk vardı.

Ancak; çağdaş yaşam, bireyin hak ve özgürlükleri, toplumların ve nihayetinde dünyanın geleceği için hukuk demokrasi içinde özümsenerek kabul edilmelidir. Zararlı otlarla, kaba kuvvetle sökülerek değil; oluşturulacak kurallar bütünü ve kurumlar sayesinde, sistematik yöntemler sürdürülerek oluşmalarına dahi mahal verilmeden mücadele edilmelidir. Bu oluşturulan sistem geleceğe doğru sürekli ve standart olmalıdır.

En can alıcı nokta şudur ki; Küçük Prens çiçeğinin koyun tarafından yenmesinden korkmaktadır. İşte tam burada yönetim, yazılı hukuk kurallarını uygulayan kurumların faaliyetlerini toplum yararına denetler, hukuk uygulamaları sırasında bireyin haklarının, sosyal, kültürel, ekonomik kazanımların korunmasına yönelik tedbirler alır, almalıdır. Bunun için bağımsız denetleyici kurumlar oluşturmalıdır, bu konuda sorumludur.

Son olarak değineceğim şey Küçük Prens’in koyunu için bir ağızlık istemesidir. Bu da kanun uygulayıcı kurumların denetime tabi oldukları bilincinde olmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır.

© SuatErdem – Küçük Prens Üzerine İncelemeler / Hukuk

Küçük Prens, Bölüm 5,7.

Article Categories:
Akademik · Okuduğum Kitaplar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.