Ara 26, 2017
522 Views
3 0

Modern dünyânın Modern gazeli. 

Written by

Anlatır dil dinleyin şâhânemiz

Sâki olsun içkidir bahânemiz

Arzdan başlar sühan-perver söze

Arşdan üstün durur meyhânemiz

Sormadan söyleyelim mezemizi

Âh edince dökülen dendânemiz

‘İlmden kesb olunur bilmez misin

Medrese timsâlidir humhânemiz

Cân koyduk hâneye cânân yoh

Hânenin üstündedir cânânemiz

Söyle Hüdhüd gösterir yolumuzu

Yola kurbân oldu her bir cânemiz

Niçe şâhid olmaya şehîd gibi

Niçe kurbân olmaya başka nemiz

Şevk ile duduşuyor hep şem’imiz

Şavk ile döner durur pervânemiz.

Her ne söylersek gider dildâra çün

Dûd-ı âh ile çıkar efgânemiz

Sanmayın kim gönlümüz gibi yıkık

Bir saraydır ‘âşığa vîrânemiz

‘Iyş u işret etti serhoş bizleri

Onca ‘âkil devirir dîvânemiz

Attı tûtî sükkeri parçalayıp

İçti meyden söyleyip sühânemiz

Zâhidün gösterdiği yol yol değil

Bir süveydâ içredir kâşânemiz

Vâ’izin va’zında yok esrâr kim

Meyde sırla devreder devrânemiz

Pây eder tüm sırların bizler ile

Çünkü yoldaştır bizim peymânemiz

Pîr dolusun içti Merdî köynedi

Yandı dermân buldu her bir yanemiz

Article Categories:
Deneme

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.