Kayıt Ol
May 22, 2017
751 Views
5 0

Kısaca açıkla #3 Bilimsel yönden neden evrim değil ?

Written by

Soru : Bilimsel bir açıdan bakıldığı zaman neden evrim doğru değil ?

Cevap : Evrim Teorisi Termodinamiğin İkinci Kanununa terstir

TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU:
Gözlenen her şeyde, düzenlilikten düzensizliğe doğru bir gidiş vardır. Bu, gelecekteki transformasyonlar için mevcut enerjinin dağılımını yansıtır.

İKİNCİ KANUN, bir başka şekilde şöyle ifade edilir:

Kâinatta­ki her şeyin devamlı olarak, enerji vererek, düzenli halden daha düzensiz bir hale dönüşme eğilimidir.

Şimdi termodinamiğin ikinci kanununu, Huxley tarafın­dan, tarif edilen şekliyle Evrim Teorisiyle karşılaştıralım:

Evrim geniş manada; zaman içinde vuku bulan basitten yüksek yapılı canlılara doğru yüksek seviyede bir organi­zasyonu netice veren bir işlem olarak tarif edilir.

 

Aralarındaki terslik şudur : Termodinamiğin ikinci kanununa göre ‘Gözlenen her şeyde, düzenlilikten düzensizliğe doğru bir gidiş vardır.’

Fakat evrime göre ise ‘basitten yüksek yapılı canlılara doğru yüksek seviyede bir organi­zasyonu netice veren bir işlem olarak tarif edilir.’

Elhasıl : Termodinamiğin ikinci kanunu düzenlilikten düzensizliğe doğru diyor. Evrim ise düzensizlikten düzenliliğe doğru diyor.

 

Uzunca cevap kaynağı : http://www.sorularlaevrim.com/makale/evrim-teorisi-termodinamigin-ikinci-kanununa-terstir-96.html

Kaynak : http://www.sorularlaevrim.com/makale/evrim-teorisi-termodinamigin-ikinci-kanununa-terstir-96.html

Article Categories:
Deneme

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.