Kayıt Ol
Eyl 25, 2017
777 Views
1 0

Popüler Kültür – Ortak Kültür Mü , Geçmiş Kültür Mü ?

Written by

TDK , kültür kelimesini ” Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal  çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlamaktadır.

Aynı zamanda TDK , popüler kültür kavramını belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü olarak tanımlamaktadır.Yani belli bir dönemde halklar tarafından sevilen, takip edilen , kullanılan her şey denilebilir. Mesela bir zamanlar çocuklar arasında birdirbir oyunu popülerken , günümüzde tabletler, bilgisayarlardan oynanan oyunlar popüler hale gelmiş ve birdirbir  oyunu artık pek tercih edilmeyen bir hal almıştır.Popüler kültür aslında halk arasında boş , doldurulması zıt tartışmaların yaşandığı bir kavramdır. Bir taraf popüler kültürü TDK’nın tanımladığı gibi masum bir kavram olarak tanımlarken diğer taraf popüler kültürün bazı güçler tarafından ayrı kültürleri yok edip ortak ihtiyaçlara , ortak beğenilere sahip tüketici insan topluluğu oluşturması gibi son derece tehlikeli bir şekilde tanımlamaktadır.Peki bu tartışmada hangi taraf haklıdır ? Bu kavram gerçekten gelip geçici beğeni ve isteklerin olduğu bir zaman dilimini mi anlatmaktadır yoksa tüm insanoğlunu tek düze ihtiyaç ve beğenilere sahip bir hale getirmeye çalışan bir canavar mıdır ?

Örneğin ; bir zamanlar Anadolu topraklarında birdir bir oynanırken , Polonya’da çocuklar halıları çırpmak için kullanılan bir alet ile akrobatik hareketler yaparak oyun oynuyordu. Bu örnekte ülkemizde birdirbir oyunu geleneksel bir oyun iken Polonya’da, Halı çırpıcı “geleneksel” bir oyundu. Bu oyunlar aslında hala geleneksel ama unutulmuş oyunlardır. Peki neden unutuldu ? Günümüzde neredeyse her ülkede çocuklar artık telefon , tablet  ya da bilgisayarlardan aynı oyunları oynuyorlar. Ayrı geleneksel oyunlar yok oldu ve tüm dünyada çocuklar sanal ortamlarda aynı oyunları oynuyorlar.Dolaylı açıdan bakıldığında bu yaygın oyun örneği popüler kültür ile ilişkilendirilirse tanımların ikisi de haklı durumdadır. Birdir bir oyunu bir zamanlar sevildi,tutuldu ve yerini bilgisayarlara bıraktı. Ancak bu neredeyse tüm coğrafyalarda böyle oldu.Ya da popüler kültür canavarı buraya el attı.

Günümüzde ülkemizde bir mağazaya girdiğinizde içerde çalan İngilizce bir müzik , genelde ingilizce isimli bir mağaza , kıyafetlerin üzerinde Miami,New York,Bad Boy vs.  veya Made İn Turkey etiketli kıyafetlerde İngilizce sıradan yazılar yazmaktadır.Yine günümüzde Avrupa da bir mağazaya girdiğinizde karşılaştığınız manzara aynıdır. Artık insanlar aynı müziklerden hoşlanıp, aynı şekilde giyinmeye başlamıştır.Geleneksel kıyafetler müzelik olmuştur.Tüm insanlık tesadüfen aynı şeylerden hoşlanır hale mi gelmiştir ? Bu iyi bir şey midir ?  İşte bu sorular popüler kültür tartışmalarının yakıtı durumunda bulunmaktadır.

Aydın Yaka popüler kültürü şöyle özetlemiştir ;
“Kültür bir halkın yaşama biçimi olduğu için, popüler kültürün içine halkın günlük yaşamının her boyutu girmektedir. Yani popüler kültürün, başlangıçta da belirtildiği gibi müziğin dışında dilde (özellikle konuşma biçimlerinde ve bazı sözcüklerin, kavramların kullanımında olmak üzere), yeme içmede, giyim kuşamda, eğlence biçimlerinde ve insan ilişkileri ile ilgili her konuda oluşan sosyal alışkanlık ve davranışlarda gözlenmesi mümkündür. Sonuç olarak bu olguyu sosyolojik açıdan değerlendirmek gereği vardır. Ona iyidir-kötüdür, güzeldir-çirkindir şeklinde değer yargıları ve duygularla yaklaşmak pek doğru değildir. Bu sosyokültürel bir süreçtir toplumun duygu ve düşünce dünyasında yer eden, zamanla göreneklere (âdetlere) katılan kültür öğeleri yaşama şansına kavuşacak, diğerleri ise elenip, unutulacaktır. Beğensek de beğenmesek de bu tarz bir kültür sosyokültürel evrim içinde yerini almış durumdadır.” Popüler kültür kelime tanımı tamamen bu özetlemeye uymaktadır ve kabul edilmelidir. Ancak bazı kelime ya da kavramlar zamanla halk arasında kendi anlamından kayıp başka anlamlarda kullanılabilmektedir.Örneğin ; Amele kelimesi inşaat işçisi anlamındadır fakat artık halk arasında çok sık olarak aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılmaktadır. Yani popüler kültür canavarı kendini kavramının masum anlamına gizlemiş olabilir diyebiliriz. Günümüzde herkesin popüler olana yönelmekten çok neredeyse her şeyi bırakıp ona gitmesi bu masumane kavramdan tamamen farklı  bir şeydir. Günümüzde insanoğlu sanki görünmeyen bir hipnoz aleti tarafından hipnotize edilip zaten içinde bulundukları tüketici bataklığından çıkmak yerine daha da batmaktadır. Hipnoz aleti onlara bataklığa kim daha çok batarsa daha üstün olacağını söylemişçesine insanlar bataklığa doğru sürüklenmektedir.Canavar insanoğlunu  sıfır üretim , tam tüketim silahıyla usulca yok etmektedir. İnsanların artık neredeyse duyguları tüketimin anahtarı  olan paraya göre şekillenmektedir. Parası olan canavarın elindekilere daha çabuk ve fazla ulaştığı için içinde bulunduğu topluma göre mutlu olur ancak parası olmayanlar ne kadar karnım doysun huzurlu olayım düşüncesiyle yaşamlarını devam ettirseler de mutsuz olmaları çok büyük ihtimaldir.

Popüler kültür günlük, dönemlik olarak halkın benimsediği  kullandığı her şeydir. Ama farklı bir popüler kültür canavarı bu kavramın içerisine sızmıştır.İnsanoğlu her geçen gün tüketici bataklığına iyice batmaktadır.Batarken mutlu ama battıktan sonra çökmüş bir hale gelmektedir. Artık gözlerin açılması ve görülmeyen bu hipnoz aletini durdurmanın zamanı gelmiştir.Sorun kaynağında derhal çözülmelidir.Çoğu kişi bu hipnoz aletini kapitalist devletlerin tuttuğunu söyler ve bu barizdir. Yerli üretim kalitelendirilmeli , güçlendirilmeli ve artırılmalıdır. İnsanlar yerli üretime teşvik edilmeli ve bu canavara vurulacak yüz darbeden biride olsa bu darbe vurulmalıdır.Bu yok edilemez canavar lehimize,yerli üretimle kullanılmalıdır.Geçmiş kültür,günlük kültürden ziyade ortak bir kültür , ortak istekler ve beğeniler yaratıp tek tip üretim gerçekleştirip tek tip tüketime sevke den bu lanet, insanoğlunun üzerinden derhal çıkartılıp atılmalıdır.

Article Categories:
Deneme

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.