Genç Yazı Kimdir?

Genç Yazı Projesi,

“LuzumsuzKitap” tarafından, düşünmeyi vakit kaybı addetmeyen her bilincin, yazarak yaşayan mensuplarına cesaret verebilmek ve edebiyat için daha iyiye önayak olabilmek düsturuyla kurulmuştur.

Hedefimiz nitelikli bir edebiyat ve felsefe kulübü yaratmak ve bu yolda özgür bir platfrom vazifesi görmektir.

Bugün ulaştığımız noktada okumayı ve yazmayı seven her birey adına hayatı, sanatı ve sosyal normların sınırlarını yeniden sorgulayabilen hür bir düşünce ve ilham cangılıdır GENÇ YAZI.

Burada her bir yazar için, popülerlik kaygısı taşımayan, çağını aşmış müstakil kalemlerin de,

Neye layık olduklarının veya olabileceklerinin “tahmin edilebilir” boyutuna,

İstatistiksel ve yazılı olarak yapılan geri dönüşlerin yol göstericiliğinde daha gerçekçi bir perspektif sunabilmek için varız.

Ayrıca keşfedilme süreçlerinde, şans faktörüne olan ihtiyacı minimuma indirgemek isteyen, yaratıcıların, şairlerin ve bilcümle edebiyatçıların yazgılarını kendi sözcüklerinin belirlemelerini doğrultusunda, pozitivizme işlevsel bir kimlik kazandırırken,

Kağıt kesikli parmakların, yol alırken uğradıkları samimi bir han vazifesine liyakat etmek isteyen,

İdealist gayelerle hayata geçirilmiştir.

Bu Güzel yazıyı sitemize armağan eden Yiğit Can Ertunç @MaitreEcossais ( http://about.me/ygtrtnc ) kardeşime teşekkürü bir borç bilirim. Bu sitenin mimarı sizlersiniz, ben eksik olan puzzle parçalarını birleştirme gayretinde olan her paylaşımı daha geniş bir kitleye ulaştırmayı misyon edinmiş biriyim.

Saygılarımla

Mesut OK