Kayıt Ol
Ara 9, 2013
1047 Views
0 0

SEVELİM SEVİLELİM

Written by

‘’Sevelim sevilelim

Bu dünya kimseye kalmaz’’

 

Yunus emre bu sözüyle bu dünyada bir nasibimiz vardır. O alınır ve gidilir. Kimse

Temelli kalmaz. asıl önemli olan insanların içindeki sevgiyi birbirlerine aktarmaları ve bu sevgiye sahip çıkmaları, varoluşun temelinde sevgiyi yansıtması esasdır.

Yunusun duygu ve düşüncelerinin temelini oluşturan çok sade ve açık olarak İslam imanı vardır. Onun ölümsüzlüğünü asıl sağlayan Allah aşkını ifade etmeye çalışarak kendi içine ve tüm insanlığa yansıtmasıdır. O adeta ilahi bir aşk pınarıdır. O, gözü yaşlı, bağrı başlı bir derviştir. Onun dünyaya kavgaya değil sevgi dağıtmak için geldiğine şüphe yoktur.

 ‘’Yaradan’dan ötürü’’ yaradılmış olan her şeyi özelliklede en şereflisi olan insanı sever. Yunus Emre.

İki yüzyıl içinde Haçlılar tarafından yıpratılan, Moğolların çekilemez acıları altında olan, devletini, birliğini adeta kendilerini kaybetmiş olan bir toplumu Selçuklu’nun yıkılmasından sonraki Anadolu halkını Allah yolunda birleşmeye davet etmiştir.

Kendini kimsenin üzerinde görmez. İnsan sıfatında yaradılmış olan her varlığı eşit görür.

Bütün insan kusurlarının tek sorumlusu kendisiymiş gibi mahcup, boynu bükük, ‘’Dövene elsiz, sövene dilsiz’’ , ‘’Koyundan yavaş’’ olmayı seçmiştir. İsteği, beşeriyetinin bütün kirlerini aşk ateşiyle temizlemek, bütün anlaşılmazlıkları tek başına değil, birlikte çözmektir.

 Yunusa hümanist derler. Allah’ın en mükemmel eseri saydığı için insanı seve ve yüceltir, bütün kusurlarını hoş görür.İnsanlarla olan ilişkilerinde de menfaatsizve ihtirssızdır. Kendini, gönüller yapmakla görevli sayandır.Onun en büyük gücü şüphesiz, kalbindeki o derin aşkın adeta narin ellerin işlediği oyalar gibi yavaş,dikkatli ama muhteşem bir şekilde sözlere, sayfalara dökülmesidir.

 

Aşk durur derdin dermanı

Aşk yolunda kodum canı

Yunus Emre eydür bunu

Bir dem aşksız olmayayım.

 

İşidin ey yarenler

Aşk bir güneşe benzer

 Aşkı olmayan gönül

Misal-i taşa benzer

 

Yunus; İslam yoluna,hak yoluna baş koymuştur. Bir tarağın dişleri gibi birbirine eşit sayan insanlar arasında üstünlük-aşağılık gözetmeyen, ”Allah katında hak din İslamdır.” esasını açıklıkla dile getiren, İslam’ın hümanizmasıdır.İslam, evrensel bir dindir. Bu dinin özü konuşmak için değil, yaşamak temellidir. Aşk ahlakı demek olan tasavvuf da her cinsten ve her seviyeden insanı kucaklayacak şekilde evrensel bir nitelik taşımaktadır.

 

ayazz35

NOBODY IS PERFECT ..
Avatar

Latest posts by ayazz35 (see all)

Article Categories:
Deneme

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.